Klapy Dymowe

Opis Produktu

Klapy dymowe są jednym z ważniejszych elementów systemu przeciwpożarowego. Ich zadaniem jest odprowadzenie dymu i gorących gazów z objętego pożarem obiektu lub pomieszczenia  co  umożliwia skuteczną ewakuację ludzi i szybkie dotarcie ekipy gaśniczej do źródła ognia. W zależności od typu i funkcji obiektu stosuje się odpowiednią ilość i wielkość klap, która tworzy powierzchnię czynną oddymiania. Parametry te są ściśle określone odpowiednimi przepisami. Najczęściej stosowanymi klapami oddymiającymi są punktowe świetliki dachowe wyposażone w napędy elektryczne lub pneumatyczne.
Klapy dymowe mogą być jednoskrzydłowe z pokryciem kopułkowym lub poliwęglanowym w ramie aluminiowej z przekładką termiczną
Klapy dymowe dodatkowo mogą pełnić rolę systemu przewietrzania lub wyłazów dachowych.
W przypadku oddymiających klap z kopułkami akrylowymi jako sterowanie mogą zostać zastosowane systemy elektryczne 24V jak i pneumatyczne.