Co wziąć pod uwagę podczas ustalania wymiarów wyłazu?

otwarty wyłaz dachowy

Dach to część budynku, która nie tylko musi być znakomitym zabezpieczeniem przed wpływem czynników atmosferycznych, ale również jest powierzchnią wymagającą okresowej konserwacji oraz miejscem, gdzie umieszcza się wiele elementów wyposażenia dodatkowego, oznaczającego konieczność zapewnienia częstego dostępu serwisowego. Będzie to szczególnie istotne w przypadku obiektów przemysłowych, gdzie na połaci dachu montuje się centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne czy urządzenia odpylające. Sprawna i bezpieczna komunikacja będzie w takich przypadkach wymagała założenia odpowiednich wyłazów dachowych. W Poznaniu duży wybór tego rodzaju akcesoriów można znaleźć w ofercie firmy WIRMET. Przekonajmy się, co będzie miało znaczenie podczas określania ich wymiarów.

Czym jest wyłaz dachowy?

Wyłaz dachowy to przejście, które pozwala na dostanie się na połać dachu w celu wykonywania prac serwisowych oraz prowadzenia napraw lub kontroli zamontowanych systemów. Są one wykonywane w taki sposób, by można było łatwo je zamontować, a ich konstrukcja skutecznie chroni przed ucieczką ciepła.

Jakie parametry wyłazu są najważniejsze?

Wyłazy dachowe są elementem, który musi zostać zamontowany, jeżeli budynek ma dwie, lub więcej kondygnacji. W obiektach wysokich i wysokościowych przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie stwierdzają, że muszą się one znaleźć w każdej klatce schodowej. Najważniejszymi parametrami wyłazu dachowego są jego właściwe wymiary. Zgodnie z zapisami rozporządzenia wyłaz musi mieć przynajmniej 0,8 × 0,8 metra. Jeżeli dach ma pokrycie z materiałów mogących ulec stłuczeniu się albo jego nachylenie jest większe niż 25°, poza włazami należy zamontować dojścia zabezpieczające przed poślizgnięciem się.