Klapy Dymowe

Klapy dymowe na skośnym dachu

Budynki mogą zmieniać swoje przeznaczenie a co za tym idzie zmieniają się też zastrzeżenia dotyczące oddymiania takiego obiektu. Są to często zabudowania z dachami skośnymi. Ponieważ aprobata przewiduje montaż klap na dachach o małym spadku rozwiązaniem jest przygotowanie specjalnego wyniesienie, które wypoziomuje klapę. Zamontowana tak klapa nie traci swoich właściwości zapisanych w dokumentacji i badaniach.