Pasmo świetlne na dachu hali przemysłowej – zalety rozwiązania

hala

Obiekty przemysłowe to zwykle hale stalowe o dużej kubaturze, które na ogół nie są wyposażane w okna. Nawet jeśli zostaną one przewidziane, zazwyczaj ze względu na znaczne rozmiary budynku nie są najczęściej w stanie zapewnić w jego wnętrzu wystarczającej ilości światła, co oznacza konieczność montowania sztucznego oświetlenia. Wiąże się to z dużymi kosztami eksploatacyjnymi, a dodatkowo niekorzystnie wpływa na osoby, które przebywają we wnętrzu budynku. Sposobem na poprawę właściwości użytkowych i zmniejszenie zużycia energii jest montaż pasm świetlnych. Przekonajmy się, jak są one zbudowane i zobaczmy, jakie funkcję spełniają.

Czym są pasma świetlne?

Pasma świetlne są rodzajem przeszklenia montowanego w połaci dachowej hali przemysłowej. Najczęściej mają one sporą długość, a ich podstawowym zadaniem jest doświetlanie wnętrza obiektu. Instalowanie pasm świetlnych pozwala na wypełnienie wymogu, zgodnie z którym w pomieszczeniach, gdzie przewidziany jest stały pobyt ludzi, tzn. trwający dłużej niż 4h niezbędne jest umożliwienie dostępu światła naturalnego w ilości odpowiadającej 12,5% powierzchni posadzki. Pasma świetlne najczęściej są montowane wzdłuż ciągów komunikacyjnych lub rozmieszczane równomiernie na całej połaci, tak by w podobnym stopniu wprowadzać do obiektu światło słoneczne.

Jakie są najważniejsze cechy pasm świetlnych?

Zobacz również: W jakim miejscu najlepiej zamontować świetlik dachowy?

Pasma świetlne muszą charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością na obciążenia mechaniczne – zwłaszcza na występującą na dachach płaskich w przypadku silnego wiatru jego siłę ssącą. Muszą również oferować dobrą termoizolacyjność, by powstrzymać ucieczkę ciepła przez dach zimą, a latem nie dopuszczać do nadmiernego nagrzewania się wnętrza. Istotny jest też rodzaj światła, jakie wpada przez pasma świetlne – najlepiej, jeśli będzie ono rozproszone i kierowane na możliwie dużą powierzchnię. Liczyć się będzie także znakomita szczelność. Pasma świetlne mogą być także używane jako element systemu wentylacyjnego, a ich wybrane części nierzadko służą jako klapy dymowe otwierane na wypadek pożaru.