Systemy Oddymiania

Pneumatyczny system sterowania oddymianiem

Pneumatyczny system sterowania oddymianiem bazuje na wykorzystaniu energii kinetycznej sprężonego dwutlenku węgla zgromadzonego w naboju, który uruchamia klapę po przekroczeniu danej temperatury. Naboje o masie 20, 24, 40, 75, 80, 120 lub 150 g są umieszczone w termowyzwalaczach (sterowanie automatyczne). Temperatura zadziałania ampułkowych wyzwalaczy wynosi 68°C (wykonanie standardowe) lub 93, 110, 141, 182°C .

Sterowanie może tez się odbywać z poziomu posadzki poprzez skrzynki alarmowe wyposażone w naboje w zależności od ilości wyzwalanych klap w naboje o masie 120, 150, 300, 500, 750, 1000 lub 1500 g. Skrzynki też dodatkowo wyposażone w elektrozawory umożliwiające zdalne sterowanie otwarciem klap, po otrzymaniu sygnału z centrali sygnalizacji pożaru.
Klapy mogą być wykonywane w wersji dwufunkcyjnej – po wyposażeniu w dodatkowy siłownik elektryczny lub pneumatyczny mogą być wykorzystywane do celów przewietrzania.