Serwis

Przeglądy serwisowe pneumatycznego systemu oddymiania

Wytwórcy systemów oddymiania najczęściej zalecają częstotliwość przeglądów i konserwacji dla systemów pneumatycznych bez funkcji przewietrzania jeden raz do roku, a dla systemów pneumatycznych z funkcją przewietrzania dwa razy do roku.
Podczas przeprowadzanego przeglądu wykonywane są następujące czynności:
• Ocena stanu technicznego klap dymowych ze zwróceniem uwagi na ewentualne rysy i
• uszkodzenia mechaniczne, stanów zawiasów, stan uszczelek
• Kontrola naboi i termowyzwalaczy pneumatycznych (ważenie naboi i sprawdzanie naciągu)
• Sprawdzenie szczelności układu sterowania pneumatycznego
• Kontrola ampułek w termowyzwalaczach
• Kontrola siłowników poprzez otwarcie klap (klapy otwierane są z butli)
• Sprawdzenie blokady rygla
• Sprawdzenie stanu stelaży i ocena ich zamocowania w klapie dymowej
• Dokonanie oględzin stanu rurek (sprawdzanie szczelności instalacji)
• Usunięcie ewentualnych drobnych usterek mających wpływ na prace systemu
• Odnotowanie wyniku kontroli urządzeń systemu oddymiania w protokole.