Wyłazy Dachowe

Rodzaje pokryć wyłazów dachowych

Oferujemy Państwu wyłazy dachowe pokryte w zależności od potrzeb klienta :

Kopułą akrylową PMMA – jedno, dwu, trzy i czterowarstwową o przenikalności cieplnej od 5,6W/m2K do 1,29 W/m2K. Posiadamy również kopułki pięciowarstwowe o przenikalności cieplnej 1,0 W/m2K. Kopułki montowane na ramach zawiasowych PVC lub aluminiowych z przekładką termiczną

Kopułki produkowane są co 10 cm w ustalonym typoszeregu. Poniżej podstawowe wymiary. O wymiary z po za tabeli prosimy się pytać telefonicznie

Kopułą z poliwęglanu litego – dwu, trzy, czterowarstwowe i pięciowarstwowe oraz kombinowane z zewnętrzną warstwą z poliwęglanu litego i wewnętrznymi z akrylu. Kopułki te charakteryzują się zwiększoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne takie jak uderzenia czy gradobicia

Poliwęglanem komorowym PC w ramie aluminiowej z przekładkami termicznymi. Stosowany jest poliwęglan o grubości od 10 mm do 32 mm o przepuszczalności cieplnej od 2,5W/m2K do 1,32W/m2K. Poliwęglan jest montowany w ramach aluminiowych niemalowanych, z przekładką termiczną zapobiegającą przemarzaniu. W przypadku tego wyrobu można wykonać wymiar co 1 cm

Poliwęglanem komorowym PC w ramie PCV . Stosowany jest poliwęglan o grubości od 16mm i 20 mm o przepuszczalności cieplnej od 1,8W/m2K do 1,6W/m2K. Ramka z PVC zapobiega przemarzaniu. Ze względów estetycznych preferowany jest poliwęglan mleczny. Wyłaz ten jest idealnym rozwiązaniem na klatki schodowe w budownictwie wielorodzinnym. Wykorzystywany też jest często jako zamiennik starych ciężkich montowanych w latach 80dziesiątych na dachach spółdzielni mieszkaniowych jak i wspólnot .

Kopułki i poliwęglan standardowo mogą mieć kolor mleczny lub przezroczysty (opal/klar).