Serwis

Przeglądy techniczne i konserwacja – kompleksowe usługi serwisowe

Wszystkie systemy oddymiania należy poddawać przeglądom serwisowym i konserwacji. Ma to zapewnić ich stałe niezawodne działanie. Zgodnie z:

  • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
  • art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353),
  • Instrukcją ITB Nr 331 opracowaną przez Zakład Badań Ogniowych w Warszawie

„Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku”.

Działanie to ma na celu zapewnienie niezawodnego działania systemów oddymiania oraz klap dymowych wraz z całym układem wyzwalania. Muszą zatem być sprawdzane przez specjalistę pod względem sprawności działania i gotowości eksploatacyjnej oraz konserwowane i ewentualnie naprawione w regularnych odstępach ustalonych przez wytwórcę.

W związku z powyższym proponujemy kompleksowe usługi serwisowe mające na celu utrzymanie istniejącego już systemu w stanie gotowości do działania. Sprawne konstrukcje zapewniają możliwość bezpiecznego opuszczenia budynku przez ludzi oraz hamują rozprzestrzenianie się ognia na obiektach.