Wyłazy Dachowe

Świetliki techniczne

Stosowane są one jako otwory do montażu i demontażu maszyn i urządzeń za pomocą dźwigu. Produkowane są do wymiaru 200×300 cm. Są otwierane od zewnątrz za pomocą specjalnych klamr a całe pokrycie może być zdemontowane i odłożone na bok na czas wykonywanych prac. Nie stosujemy tu sprężyn