Systemy oddymiania

Systemy oddymiania

Oferujemy możliwość wyboru dwóch głównych rodzajów sterowania systemami oddymiania. Szczególnie polecanym przez Wirmet produktem jest elektryczny system oddymiania, który można uruchomić automatycznie bądź ręcznie. System może pełnić także funkcję wyłazu lub pasma świetlnego z klapą przewietrzającą. W tym przypadku konstrukcja musi zostać wyposażona w przycisk przewietrzania budynku. Oferujemy systemy elektryczne 24 V w różnych wymiarach.

Drugim proponowanym przez nas produktem jest pneumatyczny system sterowania oddymianiem. Konstrukcja wyposażona jest w nabój ze sprężonym dwutlenkiem węgla, który uruchamia klapę. System może służyć także jako wentylacja budynku.

Opis produktu

Klapy dymowe wyposażone są w napędy elektryczne lub pneumatyczne. Wybór rodzaju napędu jest uwarunkowany przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie oraz warunkami technicznymi zabudowy.

Mamy wszelkie niezbędne dokumenty, które uprawniają do stosowania naszych wyrobów na terenie UE.

Zobacz również: klapy dymowe