Wyłazy zimne i termoizolacyjne – czym się od siebie różnią?

wyłaz na dachu domu

Do najważniejszych elementów dachu zalicza się jego struktura nośna utrzymująca ciężar pokrycia oraz powstrzymująca napór wiatru i jego siłę ssącą, a także materiał pokryciowy, będący barierą wodoszczelną, jak również umieszczona pod nim termoizolacja. W większości przypadków na dachach muszą się też znaleźć instalacje i urządzenia pozwalające na eksploatację obiektu. Z uwagi na konieczność przedostawania się na dach, w niemal każdym budynku potrzebne będą wyłazy dachowe. W Poznaniu są one dostępne w ofercie producenta, firmy Wirmet. Przekonajmy się, czym są i sprawdźmy, jakie są między nimi różnice.

Czym są wyłazy dachowe?

Wyłaz dachowy jest specjalną pokrywą umieszczaną w strukturze dachu, przechodzącą przez wszystkie jego elementy. Wyłazy montuje się, by ułatwić dotarcie na dach w celu wykonania prac konserwacyjno-remontowych, a także dla obsługi znajdujących się na nim instalacji. Wyłazy są też potrzebne do czyszczenia odwodnień lub odśnieżenia. Bardzo często wyłazy są jednocześnie świetlikami, które pozwalają na zapewnienie lepszego dostępu naturalnego światła słonecznego do wnętrza obiektu.

Jakie są warianty wyłazów dachowych?

Wyłazy dachowe są oferowane w różnych wykonaniach różniących się od siebie swoimi parametrami użytkowymi i komfortem obsługi. Wśród najważniejszych odmienności należy wymienić rodzaj zastosowanego pokrycia, którym może być poliwęglan przezroczysty albo mleczny w wersji litej, albo komorowej, a także blacha aluminiowa. Istotne jest też to, czy konstrukcja jest izolowana termicznie. W przypadku pomieszczeń nieogrzewanych możliwy jest montaż włazów pozbawionych termoizolacji tzw. zimnych. Tam, gdzie istotna będzie ochrona przed ucieczką ciepła, korzysta się z wyłazów, które zostały ocieplone przez producenta lub na etapie montażu.