Zasady działania systemu oddymiania

otwarte okno dachowe

Zagrożenia związane z pożarem i rozprzestrzenianiem się ognia wymagają stosowania rozwiązań, które pozwolą na szybkie przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej oraz ułatwią czynności mające na celu jego opanowanie. Poza systemami sygnalizacji pożaru oraz stałymi urządzeniami gaśniczymi czy instalacją hydrantową konieczne będzie także zamontowanie odpowiednich klap dymowych. W Poznaniu dostawą elementów niezbędnych do budowy sprawnie działającego systemu oddymiania zajmuje się firma WIRMET, specjalizująca się również w produkcji świetlików dachowych. Przyjrzyjmy się działaniu systemów oddymiania.

Jak działają systemy oddymiania?

Celem systemu oddymiania jest usunięcie powstających w wyniku pożaru gazów, które w znacznym stopniu ograniczają widoczność, utrudniając znalezienie wyjść ewakuacyjnych, a ze względu na swój toksyczny skład mogą powodować zatrucia, poparzenia dróg oddechowych, a nawet śmierć osób znajdujących się w budynku. Systemy oddymiania mogą mieć postać instalacji mechanicznych tj. sieci przewodów, które wyprowadzają gazy pożarowe z obiektu za sprawą wentylatorów albo systemu grawitacyjnego. W tym przypadku za pozbywanie się gazów odpowiadają klapy dymowe montowane w połaci dachu albo w ścianach najwyższych kondygnacji. Jest to możliwe dzięki temu, że gorące gazy unoszą się ku górze. Dla wyrównywania ciśnienia i wytworzenia odpowiedniego przepływu konieczne jest też użycie klap napowietrzających, których funkcję mogą pełnić także drzwi, bramy lub okna.

Jak działają klapy oddymiające?

Zobacz również: Czy na montaż wyłazu potrzebne jest pozwolenie?

Klapy oddymiające są otwierane w sytuacji, gdy w obiekcie zostanie wykryty dym. Może to nastąpić wskutek alarmu wszczętego przez system sygnalizacji pożaru, własne czujniki systemu oddymiania albo w wyniku uruchomienia przyciskami do sterowania ręcznego. Klapy mogą być sterowane na różne sposoby – mechanizmem z siłownikiem pneumatycznym uruchomianym nabojem gazowym, siłownikiem elektrycznym, a także mechanicznym – sprężynowym albo obsługiwanym ręcznie. W wielu obiektach jako klapy dymowe są wykorzystywane specjalnie przystosowane świetliki dachowe lub elementy pasm świetlnych.